سوختگی – مکمل یاری

سوختگی

سوختگی


سوختگی – مکمل یاری

طی یک مطالعه بر روی کودکان با درجاتی از سوختگی، مکمل هایی با ترکیبات ویتامین E، ویتامین C، و زینک داده شد تا اثربخشی آنها را بر مدت زمان بهبود سوختگی بررسی کنند.
طی این مطالعه ۳۲ کودک انتخاب شدند. تعداد ۱۵ نفر بدون دریافت مکمل (گروه دارونما) و ۱۷ نفر با دریافت مکمل آنتی اکسیدانی بودند. مدت زمان بهبود زخم به عنوان ویژگی اصلی مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. بیماران در دو گروه ازنظر سن وجنس با هم مشابه بودند. این مکمل مخلوطی از آنتی اکسیدانهای ویتامین C ( 5/1 برابر UL)، ویتامین E (1.35 برابر UL) و زینک (۲ برابر RDA) بود که از روز دوم بستری کودکان در بیمارستان، به مدت ۷ روز برایشان تجویز شد. نتایج نشان دادند مکمل درمانی با ویتامین E و C و زینک اثر حفاظتی آنتی اکسیدانها را در مقابل استرس های اکسیداتیو افزایش داد و مدت زمان کمتری برای بهبود زخم در مقایسه با گروهی که تنها دارونما دریافت کرده بودند مشاهده شد.
منبع:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19692922

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولاتارتباط با مادرباره ما